Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng
Ngày đăng: 29/01/2019

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Shinko Technos

*Click vào link bên phải để tải xuống 

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Hướng dẫn cơ bản BCx2 https://bitly.vn/2fli
Hướng dẫn truyền thông BCx2..(C5) http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/BCx2CE5.pdf
Hướng dẫn cơ bản DCL-33A http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/DCL32E4.pdf
Hướng dẫn truyền thông DCL-33A...(C5) http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/DCL32CE1.pdf
Hướng dẫn cơ bản WCL-13A http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/wcl12e5.pdf
Hướng dẫn truyền thông WCL-13A...(C5) http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/WCL1CE3.pdf
Hướng dẫn cơ bản PCA1 http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/PCA12E4.pdf
Hướng dẫn truyền thông PCA1...(C5) http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/PCA1CE2.pdf
Hướng dẫn cơ bản PCB1 http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/PCB12E3.pdf
Hướng dẫn truyền thông PCB1...(C5) http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/PCB1CE1.pdf
Hướng dẫn cơ bản BCS1x https://bit.ly/2Dv4kSs

 

Các bài viết khác

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0236 3868 556

Mr. Sinh (Kinh Doanh & Hỗ Trợ Kỹ Thuật)Mr. Sinh (Kinh Doanh & Hỗ Trợ Kỹ Thuật)
Mr. Sinh (Kinh Doanh & Hỗ Trợ Kỹ Thuật)
  0945 44 68 99
  Sinh@Vinhkhanhhung.com.vn
Ms. Luyến (Kinh Doanh)Ms. Luyến (Kinh Doanh)
Ms. Luyến (Kinh Doanh)
  0941 306 899
  Luyen@vinhkhanhhung.com.vn
Mr. Quang (Kinh Doanh)Mr. Quang (Kinh Doanh)
Mr. Quang (Kinh Doanh)
  0945 93 68 99
  Quang@Vinhkhanhhung.com.vn
Ms. Quỳnh (Kinh Doanh)Ms. Quỳnh (Kinh Doanh)
Ms. Quỳnh (Kinh Doanh)
  0945 44 68 58
  Quynh@vinhkhanhhunng.com.vn
Mr. Khánh (Kỹ Thuật)Mr. Khánh (Kỹ Thuật)
Mr. Khánh (Kỹ Thuật)
  0945 24 68 59
  Huukhanh434@gmail.com
Fanpage
Công ty Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công ty Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công ty Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công ty Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công ty Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công ty Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công ty Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công ty Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công ty Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công ty Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công ty Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
02363.868.556