Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng
Ngày đăng: 29/01/2019

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Shinko Technos

*Click vào link bên phải để tải xuống 

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ
Hướng dẫn cơ bản BCx2 https://bitly.vn/2fli
Hướng dẫn truyền thông BCx2..(C5) http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/BCx2CE5.pdf
Hướng dẫn cơ bản DCL-33A http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/DCL32E4.pdf
Hướng dẫn truyền thông DCL-33A...(C5) http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/DCL32CE1.pdf
Hướng dẫn cơ bản WCL-13A http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/wcl12e5.pdf
Hướng dẫn truyền thông WCL-13A...(C5) http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/WCL1CE3.pdf
Hướng dẫn cơ bản PCA1 http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/PCA12E4.pdf
Hướng dẫn truyền thông PCA1...(C5) http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/PCA1CE2.pdf
Hướng dẫn cơ bản PCB1 http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/PCB12E3.pdf
Hướng dẫn truyền thông PCB1...(C5) http://www.shinko-technos.co.jp/e/manual/english/PCB1CE1.pdf
Hướng dẫn cơ bản BCS1x https://bit.ly/2Dv4kSs

 

Các bài viết khác

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 0236 3868 556

Mr. Sinh (Kinh Doanh & Hỗ Trợ Kỹ Thuật)Mr. Sinh (Kinh Doanh & Hỗ Trợ Kỹ Thuật)
Mr. Sinh (Kinh Doanh & Hỗ Trợ Kỹ Thuật)
  0945 44 68 99
  Sinh@Vinhkhanhhung.com.vn
Ms. Luyến (Kinh Doanh)Ms. Luyến (Kinh Doanh)
Ms. Luyến (Kinh Doanh)
  0941 306 899
  Luyen@vinhkhanhhung.com.vn
Mr. Quang (Kinh Doanh)Mr. Quang (Kinh Doanh)
Mr. Quang (Kinh Doanh)
  0945 93 68 99
  Quang@Vinhkhanhhung.com.vn
Ms. Quỳnh (Kinh Doanh)Ms. Quỳnh (Kinh Doanh)
Ms. Quỳnh (Kinh Doanh)
  0945 44 68 58
  Quynh@vinhkhanhhunng.com.vn
Ms. Nhung (Kinh Doanh)Ms. Nhung (Kinh Doanh)
Ms. Nhung (Kinh Doanh)
  0947579559
  Nhung@Vinhkhanhhung.com.vn
Mr. Khánh (Kỹ Thuật)Mr. Khánh (Kỹ Thuật)
Mr. Khánh (Kỹ Thuật)
  0945 24 68 59
  Huukhanh434@gmail.com
Fanpage
Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Điện Vinh Khánh Hưng
02363.868.556